Kosten

Kosten

Het kennismakingsgesprek is bij ons gratis en duurt maximaal drie kwartier. Besluit u na het kennismakingsgesprek met ons verder te gaan, dan plannen wij daarvoor (meestal) een nieuwe afspraak. Voorafgaand aan die afspraak wordt een mediationovereenkomst (model MfN) ondertekend.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een door de overheid gesubsidieerde toevoeging, zie via deze link meer informatie hierover.

De kosten voor de mediationgesprekken zijn €150,- ex btw per uur. Dit is het bedrag dat een gemiddelde echtscheidingsmediator rekent, alleen hebt u bij ons voor dat bedrag twee mediators aan tafel!

Gemiddeld zijn er vier tot zes gesprekken nodig van 1,5 uur per keer. Wij declareren per maand en spreken in de mediationovereenkomst af wie van u voor welk deel van de betaling verantwoordelijk is.

De kosten voor het indienen van het verzoekschrift door onze vaste advocaat bedragen €264,- ex btw. Daar komt nog een bedrag van €288,- aan griffierecht bij.